info@momtazancement.com

034-3676

جستجو

مزیت ها

مقاومت 3 روزه آن برابر 10±260 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع می باشد . عملکرد مطلوبی در ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده بتنی دارد . امکان بارگذاری و قالب برداری زودتر نسبت به سیمان های دیگر . امکان کاهش عیار سیمان مصرفی برای دستیابی به مقاومت فشاری یکسان بتن در روزهای اولیه

جدول مشخصات شیمیایی

مشخصات شیمیایی الزامی (MgO) % (C3A) % (SO3) % (L.O.I) % (I.R) % C3A < 8 C3A > 8 استاندارد ملی ایران Max 5.0 Max 15.0 Max 3.5 Max 4.5 Max 3.0 Max 0.75 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 1.3 ± 0.1 6.0±0.5 2.6±0.2 – 1.2 ± 0.3 0.4±0.12

جدول مشخصات فیزیکی

مشخصات فیزیکی الزامی R.S # 170 % Blaine (cm2/g) Setting Time (min) Autoclave Exp % Comp.streng (Kg/cm2) Initial Final 1day 2day 3day استاندارد ملی ایران – Min 2800 Min 45 Max 360 Max 0.8 Min 125 – Min 240 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 0.6±0.3 3000±50 135±10 190±15 0.17±0.07 130±5 – 260±10

توضیحات

سیمان پرتلند نوع 3 در استاندارد ملی شماره 389 ایران با نشان «پ – 3» به عنوان «سیمان پرتلند با مقاومت اولیه زیاد مورد نظر می باشد» تعریف شده است . کارخانه سیمان ممتازان کرمان بخاطر تنوع بخشیدن به محصولات خود و بازکردن عرصه حق انتخاب برای مشتری بصورت محدود این نوع محصول را تولید […]

مزیت ها

به سبب مقاومت متوسط در برابر حمله سولفات ها در محیط های سولفاته متوسط می تواند دارای کاربرد های ویژه باشد . دارای مصارف عمومی در ساخت ملات یا بتن است . مقاومت فشاری 28 روزه آن 20 ± 450 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع می باشد .

جدول مشخصات شیمیایی

مشخصات شیمیایی الزامی (MgO) % (SiO2) % (َAl2O3) % % (Fe2O3) (C3A) % (SO3) % (L.O.I) % (I.R) % استاندارد ملی ایران Max 5.0 Min 20.0 Max 6.0 Max 6.0 Max 8.0 Max 3.0 Max 3.0 Max 0.75 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 1.4 ± 0.1 21.2±0.4 4.6±0.2 3.8±0.1 6.0±0.5 2.45 ± 0.2 1 ± […]

جدول مشخصات فیزیکی

مشخصات فیزیکی الزامی R.S # 170 % Blaine (cm2/g) Setting Time (min) Autoclave Exp % Comp.streng (Kg/cm2) Initial Final 2day 3day 7day 28day استاندارد ملی ایران – Min 2800 Min 45 Max 360 Max 0.8 – Min 100 Min 175 Min 315 مشخصه سیمان کارخانه سیمان ممتازان 0.6±0.3 3100±100 125±10 170±15 0.16±0.07 – 230±15 330±20 […]

توضیحات

سیمان پرتلند نوع 2 در استاندارد ملی شماره 389 ایران اینگونه تعریف شده است : «به عنوان سیمان پرتلند اصلاح شده ، مصرف ویژه آن  در ساخت بتن هایی است که حرارت هیدراتاسیون متوسط برای آنها ضرورت داشته و حمله سولفات به آنها در حد متوسط می باشد» به علت اینکه این سیمان یکی از […]

مزیت ها

مقاوت فشاری 28 روزه آن برابر 20 ± 550 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع می باشد . عملکرد مطلوب تردر ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده وکاهش هزینه نگهداری . قابلیت قالب برداری و بارگذاری سریعتر به ویژه در آب و هوای سرد . امکان کاهش عیار سیمان مصرفی برای دستیابی به مقاومت یکسان […]

مزیت ها

مقاوت فشاری 28 روزه آن برابر 20 ± 460 کیلو گرم بر سانتیمتر مربع می باشد . عملکرد مطلوبتردر ساخت قطعات پیش ساخته و پیش تنیده . قابلیت قالب برداری زودتر نسبت به سیمان ها دیگر . امکان کاهش عیار سیمان مصزفی برای دستیابی به مقاومت یکسان بتن . سیمان تولید 425 – 1 سیمان […]