info@momtazancement.com

034-3676

جستجو

آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار

آگهی فراخوان جهت شناسایی پیمانکار شرکت سیمان ممتازان کرمان در نظر دارد پیمانکاران توانمند در زمینه های زیر را شناسایی نماید. اشخاص حقیقی و حقوقی علاقمند می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس بگیرند  : تلفن: 3620561(0341) داخلی1902   آقای کارور (امورقرارداد ها)  – یا  3622202(0341) آقای مهندس پورنخعی    – استخراج […]