info@momtazancement.com

034-3676

جستجو

ISO9001:2008 :2007, OHSAS18001وISO14001:2004

نيازمندي هاي سيستم مديريت يكپارچه در شرکت به عنوان يك تصميم گيري استراتژيك مد نظر واقع و در طراحي و استقرار اين سيستم عوامل متعددي از جمله قوانين و مقررات ، اهداف سازماني و پيچيدگي فرآيندها ، مسائل عمده ايمني كاركنان و محيط زيست مد نظر قرار گرفته است.

در سطح اين شركت الزامات استاندارد ISO9001:2008 :2007, OHSAS18001وISO14001:2004 مـكمل نيازمندي هاي محصول و فرایندهای مرتبط به آن بوده و در فرآيند طرح ريزي و توسعه سيستم اصول و مباني اعلام شده استانداردهاي مذكور و نيز رضايت مشتريان و ذينفعان از جمله برآورده سازي نيازمندي هاي آنها با ديدگاه فرايندگرا در نظر گرفته شده است.

در شركت سیمان ممتازان کرمان سيستم مديريت يكپارچه در دامنه کارخانه با هدف مقولات و نيازمندي هاي ذيل تدوين شده است :

الف ) قابليت فراهم آوري مستمر محصولاتي كه الزامات مشتري و نيازمندي هاي قانوني را بر آورده سازد.

ب ) رضايت بيشتر مشتريان از طريق اجراي موثر سيستم و توجه به فرآيندهاي بهبود مستمر.

ج) مطابقت اقدامات با نيازمندهاي مشتريان ، ذينفعان و الزامات قانوني/ مقررات مراجع ذیصلاح مرتبط با محصول، محيط زيست و ايمني و بهداشت حرفه اي .

د ) استقرار، حفظ و بهبود مستمر يك سيستم مديريت يكپارچه.

ه ) حصول اطمينان از انطباق با خط مشي سيستم مديريت يكپارچه كه خود تعيين كرده است.

تمامي خواسته هاي اين استانداردهاي بين المللي در كليه فعاليت ها و فرآيندها (با توجه به نوع و اهميت آنها) مد نظر واقع شده و همچنين برخي از نيازمندي هاي سيستم مديريت یکپارچه كه به دليل وضعيت محصول احياناً غير قابل اجرا باشد ، اين موارد بعنوان يك استثنا در بندهاي مربوط به اين نظامنامه مشخص شده اند. بديهي است اين امر بر توانايي و مسئوليت شركت در ارايه محصولاتي كه الزامات مشتري و مقررات مرتبط را برآورده می نمايد، اثرنمي گذارد.

براي آنكه استقرار اين سيستم بصورت موفقيت آميز انجام پذيرد، اصول سیستم  مديريت کیفیت ، محيط زيست و ايمني وبهداشت حرفه اي از جمله مشتري گرايي، رهبري هوشمندانه، مشاركت كليه كاركنان سطوح مختلف سازمان، ‏فرآيند گرايي، نگرش نظام مند و درك فرآيندهاي مرتبط(با توجه به مديريت)، بهبود مداوم عملكردها و واقعيت گرايي در اخذ تصميمات و همچنين ارتباط سودمند با تامين كنندگان و ذينفعان مختلف مد نظر خواهند بود. مديريت اين مجموعه اطمينان دارد كه بكارگيري اصول مذكور منافعي نظير بهبود درآمدها ، ايجاد ارزش افزوده و تقويت ثبات سازمان بعلاوه مقبوليت اجتماعي را به همراه خواهد داشت

ISO/IEC17025

هدف از استقرار سیستم مدیریت کیفیت ISO/IEC17025 در آزمایشگاه سیمان ممتازان کرمان ارتقاء تمامی فرایندهای جاری آزمونهای ذکر شده در دامنه شمول این سیستم با استفاده از راهکارهای ارائه شده در این استاندارد بین المللی واخذ تاییدیه از یک مرجع اعتبار دهی جهانی و نیز نظام تایید صلاحیت سازمان استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران می باشد.

CE

کنون به جز اروپا ، بسیاری از کشورهای دنیا ، حتی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس برای ورود محصولات مختلف به خاک خود ، نشان CE را اجباری نموده اند .
علامت CE انطباق محصول با قوانین و مشخصات تعریف شده در اروپای متحد را نشان می دهد . محصولی که موفق به اخذ این آرم می شود ، می تواند در تمامی کشورهای اروپای متحد و اتحادیه تجارت آزاد اروپا بدون محدودیت برای فروش ، به بازار عرضه شود و با داشتن آرم CE مجوز ورود به بازارهای اروپایی را پیدا می نماید . CE بر گرفته از دو کلمه ‹‹ Community European ›› به مفهوم ‹‹ اروپای متحد ›› Conformity European به مفهوم ‹‹ تطابق اروپایی ›› هم اشاره شده می باشد.
.
علامت CE ، آرم محصول در اروپای متحد است و تطابق محصول با الگوها و قواعد (Directive ) تعریف شده در این اتحادیه را نشان می دهد . بعبارت دیگر ، داشتن این علامت بیانگر رعایت الزامات اساسی تعریف شده در زمینه محصولات برای حفاظت از سلامتی و ایمنی مصرف کننده و نیز محیط زیست محیط می باشد .
علامت CE نه تنها بیانگر تطابق محصول با استانداردها و قواعد تعریف شده اروپای متحد ، بلکه تطابق تولید با الزامات قانونی تعیین شده را هم نشان می دهد .

Main Menu

Main Menu

Main Menu

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *