info@momtazancement.com

034-3676

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
جستجو

آزمایشگاه بتن

شرکت سیمان ممتازان با سرلوحه قرار دادن حقوق مشتریان جزء معدود کارخانه هایی در کشور می باشد که تاسیس آزمایشگاه بتن را در دستور کار خود قرار داد. در سال 1391 و به منظور اطلاع رسانی و مشاوره براي شرکت هاي مصرف کننده سیمان شامل شرکت هاي بتن ساز، پروژه هاي عمرانی و سایر شرکت هایی که در زمینه تولید و مصرف بتن فعالیت دارند آزمایشگاه مربوطه راه اندازي شد و تمامی آزمایشات فیزیکی بتن مطابق با استاندارد آمریکا و ایران را انجام می دهد. تجهیز و راه اندازی این آزمایشگاه با رویکرد نیل به اهداف تعریف شده ذیل شکل گرفته است :

–    ساخت نمونه بتن با سیمان های تولیدی سیمان ممتازان و پایش بهتر محصول

–   مقایسه رفتار و مقاومت بتن های ساخته شده سیمان تولیدی ممتازان با کارخانجات دیگر استان در جهت پایش بازار مصرف

–   ساخت بتن با طرح اختلاط های مختلف جهت پاسخگویی بهتر به مصرف کنندگان

–   تعامل پویا و بهتر با شرکت های تخصصی بتن ساز

–  جلب رضایت بیشتر مشتریان عام و خاص

moghavemat

tarazo

mixer

hozche-beton

eslamp

beton