کد ملی:

در کدام واحد مشغول به کار هستید ؟
مدیریت تولید مکانیک برق کنترل کیفیت تاسیسات دفتر فنی انبار اداری مالی فروش صادرات بازرگانی سیستم ها حراست خدمات خط خدمات اداری بارگیرخانه

تا چه حد از خدمات آبدارخانه رضایت دارید ؟
اصلاً کم متوسط زیاد کاملاً

تا چه حد از سرویس های ایاب و ذهاب رضایت دارید ؟
اصلاً کم متوسط زیاد کاملاً

تا چه حد از خدمات نظافت رضایت دارید ؟
اصلاً کم متوسط زیاد کاملاً

تا چه حد از کیفیت پخت و توزیع ناهار رضایت دارید ؟
اصلاً کم متوسط زیاد کاملاً

دوست دارم بقیه عمر کاری خود را در ممتازان بگذرانم .
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

احساس می کنم عضوی از خانواده سیمان ممتازان هستم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

وقتی مشغول کار هستم زمان به کندی می گذرد.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

ممتازان مواظب سلامتی و آرامش من است.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

قبلا بیشتر به کارم اهمیت می دادم تا الان.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

اگر از وضعیت تولید و فروش سیمان خوب باشد، خوشحالتر خواهم بود.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

صبح ها به سختی سر کار حاضر می شوم و انگیزه کافی ندارم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

اگر کاری از دست ممتازان بر بیاید برای من انجام خواهد داد.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

رفتار های شرکت با من و بقیه کارکنان باعث از بین رفتن انگیزه من شده است.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

در شش ماه گذشته کاملا سر حال بودم و احساس تندرستی داشتم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

در شش ماه گذشته در سرم احساس فشار و سنگینی نکرده ام.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

احساس می کنم تا اندازه ای زودرنج و حساس شدم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

بعضی وقت ها بدون دلیل دچار اضطراب و ترس می شوم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

احساس می کنم تحت فشار و استرس قرار دارم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

به خاطر مشکلات برخی شب ها دچار بی خوابی می شوم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

در شش ماه گذشته از کیفیت کار و زندگی ام راضی بوده ام.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

همیشه احساس می کنم فرد مفیدی برای اطرافیان و جامعه هستم.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

تصمیم هایم معمولا درست است و به بهبود شرایطم کمک می کند.
کاملا مخالف مخالف بی نظر تا حدی موافق کاملا موافق

کابر گرامی کد ملی شما تنها جهت جلوگیری از تکرار توسط سیستم می باشد و به هیچ عنوان هویت کاربر محترم را نشان نخواهد داد