wrapper

پایش محیط

پایش محیط (5)

پنج شنبه, 30 بهمن 1393 ساعت 08:33

پایش محیط زیست (لوگو)

نوشته شده توسط

پایش آنلاین محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان

 

 

payeshold

payeshnew

کارخانه سیمان ممتازان برای جلوگیری از آسیب رسانی به اقلیم منطقه، همچنین قرار گرفتن روستاها و شرکتهای صنعتی اطراف کارخانه و نیز برای صیانت از نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام، پایش و آنالیز دائمی خروجی سیستم های غبارگیر را در دستور کار خود قرار داده است.

این امر با همکاری واحدهای اجرائی و به کمک 2 دستگاه الکترو فیلتر، 2 دستگاه مولتی سیکلون و 36 دستگاه غبار گیر کیسه ای جت پالس (بگ فیلتر) میسر شده است.

اندازه گیری و نظارت بر پراکنش مواد و گازهای مضره توسط شرکتهای مورد تائید و معتمد سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. در عین حال پیاده سازی سیستمهای استاندارد IMS بخصوص سیستم ISO-14001 و OHSAS 18001 و ISO 17025  از همان ابتدای راه اندازی با جدیت پیگیری و اجرا شده است.

بر این اساس با انجام بازرسیهای روزانه، هفتگی و ماهیانه واحدهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست از بخشهای مختلف کارخانه و پیگیری و رفع عیب به موقع موارد نقص از انتشار آلودگی و آسیب به محیط زیست و کارمندان جلوگیری به عمل می آید.

با توجه به بروز بودن فن آوری بکار رفته در سیمان ممتازان، در سال 1392 سیستم آنلاین غبار خروجی الکتروفیلتر اصلی (کوره) راه اندازی و در همین درگاه (سایت) قابل مشاهده می باشد.

کارکنان سیمان ممتازان باشعار صنعت سبز و دوستدار محیط زیست، همواره در جهت تولید پاک و رعایت استانداردهای زیست محیطی تلاش می کنند.  (ادامه مطلب)

 

                                                                                                                                    

شنبه, 11 مرداد 1393 ساعت 14:50

پایش محیط زیست نسخه جدید (تولید)

نوشته شده توسط

پایش محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان (نسخه جدید)

payesh

کارخانه سیمان ممتازان برای جلوگیری از آسیب رسانی به اقلیم منطقه با توجه به قرار گرفتن روستاها و شرکتهای صنعتی اطراف کارخانه و نیز برای صیانت از نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام، پایش و آنالیز دائمی خروجی سیستم های غبارگیر را در دستور کار خود قرار داد.

این امر با همکاری واحدهای اجرائی و به کمک 2 دستگاه الکترو فیلتر، 2 دستگاه مولتی سیکلون و 36 دستگاه غبار گیر کیسه ای جت پالس میسر شده است.

اندازه گیری و نظارت بر پراکنش مواد و گازهای مضره توسط شرکتهای مورد تائید و معتمد سازان محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. در عین حال پیاده سازی سیستمهای استانداردIMSبخصوص سیستمISO-14001وOHSAS 18001وISO 17025از همان ابتدای راه اندازی با جدیت پیگیری و اجرا شد.

بر این اساس با انجام بازرسیهای روزانه و هفتگی و ماهیانه واحدهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست از بخشهای مختلف کارخانه و پیگیری و رفع عیب موارد نقص به موقع و به خوبی انجام می گیرد.

با توجه به بروز بودن فن آوری بکار رفته در سیمان ممتازان، جدیداً سیستم بر خط (آنلاین) آنالیز خروجیها نصب و در همین درگاه (سایت) قابل مشاهده است.

کارکنان سیمان ممتازان با شعار صنعت سبز و دوستدار محیط زیست، همواره در جهت تولید پاک و رعایت استانداردهای زیست محیطی تلاش می کنند.

          برای  ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

شنبه, 10 اسفند 1392 ساعت 15:10

پایش محیط زیست نسخه قدیمی (تولید)

نوشته شده توسط

پایش محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان (نسخه قدیمی)

 

payesh

کارخانه سیمان ممتازان برای جلوگیری از آسیب رسانی به اقلیم منطقه با توجه به قرار گرفتن روستاها و شرکتهای صنعتی اطراف کارخانه و نیز برای صیانت از نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام، پایش و آنالیز دائمی خروجی سیستم های غبارگیر را در دستور کار خود قرار داد.

این امر با همکاری واحدهای اجرائی و به کمک 2 دستگاه الکترو فیلتر، 2 دستگاه مولتی سیکلون و 36 دستگاه غبار گیر کیسه ای جت پالس میسر شده است.

اندازه گیری و نظارت بر پراکنش مواد و گازهای مضره توسط شرکتهای مورد تائید و معتمد سازان محیط زیست و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی انجام می گیرد. در عین حال پیاده سازی سیستمهای استانداردIMSبخصوص سیستمISO-14001وOHSAS 18001وISO 17025از همان ابتدای راه اندازی با جدیت پیگیری و اجرا شد.

بر این اساس با انجام بازرسیهای روزانه و هفتگی و ماهیانه واحدهای ایمنی، بهداشت و محیط زیست از بخشهای مختلف کارخانه و پیگیری و رفع عیب موارد نقص به موقع و به خوبی انجام می گیرد.

با توجه به بروز بودن فن آوری بکار رفته در سیمان ممتازان، جدیداً سیستم بر خط (آنلاین) آنالیز خروجیها نصب و در همین درگاه (سایت) قابل مشاهده است.

کارکنان سیمان ممتازان با شعار صنعت سبز و دوستدار محیط زیست، همواره در جهت تولید پاک و رعایت استانداردهای زیست محیطی تلاش می کنند.

          برای  ادامه مطلب اینجا کلیک کنید

شنبه, 10 اسفند 1392 ساعت 14:19

پایش محیط زیست (ادامه مطلب)

نوشته شده توسط

اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید درآن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

مقدمه:

امروزه، تاثیر محصولات صنعتی و فرآیند تولید، عرضه و مصرف آنها بر محیط زیست، مورد توجه اکثر ملتها و دولتها قرار گرفته است.

این امر علاوه بر انجام اقداماتی برای حصول اطمینان از فاکتورهای کمی و کیفی محصولات از قبیل ایمنی، دوام مناسب، تحویل به موقع و ... باعث ایجاد نهادهای بین المللی جهت کنترل و پایش موارد زیست محیطی و ارایه گواهینامه های مختلف ملی و بین المللی در سطح جهانی شده است.

همزمان با رشد سریع صنعتی شدن جوامع صنعتی، ضرورت حفاظت مطلوب و کارا از محیط زیست دیگر در حیطه سلیقه ها نمی گنجد بلکه اهمیت و ضرورت توجه به آن تبدیل به یک موضوع مهم بین المللی شده است. در این راستا توسعه پایدار، توسعه ای شناخته می شود که در آن ضرورت حفاظت از طبیعت و محیط زیست به صورت یک اصل اساسی در کنار دیگر عوامل مورد توجه قرار گرفته باشد. با توجه به روند توسعه و گسترش و پیشرفت جوامع و رقابت شدید بین صنایع جهت عرضه کالا و مشتری مداری، در آینده نه چندان دور، فقط سازمانهایی می توانند در این رقابت دوام بیاورند که علاوه بر توجه به کاهش قیمت و ثبات کیفیت، در بهبود مستمر بر حفاظت محیط زیست اقدامات جدی و مورد قبول جامعه جهانی را به عمل آورند.

کارخانجات  تولید کننده سیمان با توجه به پتانسیل تولید انواع آلودگی زیست محیطی، نیازمند رعایت دقیقتر و پایش مستمر فاکتورهای زیست محیطی هستند. از انواع این آلودگیها می توان به آلودگی هوا، آب، فاضلاب، آلودگی صوتی، گاز های سمی و موارد مشابه اشاره نمود.

در این راستا، شرکت سیمان ممتازان کرمان به عنوان یکی از تولیدکنندگان سیمان در کشور، کنترل آلودگیهای زیست محیطی را به عنوان یکی از موارد مهم در خط مشی شرکت شناخته و به آن توجه دارد.

شرکت سیمان ممتازان کرمان

این شرکت در استان کرمان و در جنوب شرق ایران واقع شده و از سال 2007 تاکنون با تولید انواع سیمان پرتلند و به ظرفیت روزانه 3300 تن کلینکر در روز در حال بهره برداری می باشد.

از ابتدای طراحی خط تولید و در مراحل اولیه پروژه، رعایت اصول حفظ محیط زیست و تدوین خط مشی های لازم و پیشگیری از آلودگیهای مختلف، سرلوحه اقدامات این شرکت قرار گرفته است.

کسب گواهی استاندارد ایزو 14001 و تعهد به الزامات قانونی و مدیریتی آن از سوی مدیریت و کلیه کارکنان این شرکت و تدوین روشها و دستور العملهای مربوطه از جمله این اقدامات بوده است که تا کنون نیز با جدیت رعایت شده و دریافت نشانها و گواهینامه های متعدد دیگر نیز در همین راستا بوده که در قسمت لوحها و افتخارات قابل مشاهده می باشد.

نحوه عملکرد و پایش عوامل آلوده کننده درکارخانه سیمان ممتازان کرمان:

تقریباً تمامی فعالیتهایی که در فرآیند تولید این کارخانه به صورت بالقوه می توانند باعث انواع آلودگی محیط زیست شده و یا در رابطه با عوامل خطرناک ایمنی و بهداشتی می باشد طبق طبقه بندی زیر دسته بندی و کنترل می شوند:

1-عوامل آلوده کننده هوا:

با توجه به سیستمهای خردایش و پخت مواد، پتانسیل پراکنش گرد و غبار و گازهای سمی از قبیل CO وSO2 بسیار بالا بوده که توسط نصب انواع غبارگیر و پایش دائمی این عوامل تحت کنترل قرار گرفته و در مقادیری کمتر از میزان مجاز استاندارد قرار دارند. جداول مربوط به اندازه گیری گازها و ذرات معلق خروجی از دودکشها در پیوستهای شماره 1 و 2 آورده شده است. چنانچه این مقادیر، در اندازه گیریها بیشتر از میزان مجاز، تشخیص داده شدند اقدامات کنترلی مناسب در قالب روشهای اجرائی اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه انجام و نتایج در فرمهای ثبت فاکتورهای سنجش ثبت می گردند.

سیستم غبارگیر این کارخانه شامل 2 دستگاه الکترو فیلتر 2 دستگاه مولتی سیلیکون و 36 دستگاه غبارگیر کیسه ای جت پالس (بگ فیلتر) بوده و کلیه غبارگیرها برابر دستور العمهای موجود مورد بازدید مستمر و پاک سازی، تمیز کاری، تعمیر و تعویض( در صورت لزوم) قرار دارند.

با استناد به حساسیت موضوع، سیستم آنلاین غبارگیر  بر روی الکترو فیلتر اصلی نصب و هم چنین نصب برنامه نمایشگر سیستم غبار و نمودارهای مربوط به OPC,DUST,CO2,O2 به صورت آنلاین بر روی سایت شرکت به نشانی    www.momtazancement.com گامی بلند در جهت صیانت از محیط زیست و هوای پاک می باشد.

2-  آبها ،فاضلابها و کنترل عوامل الوده کننده آن:

در این بخش نیز همچون بخش قبلی، در بازه های زمانی مشخص، اندازه گیریهای مربوطه طبق دستورالعملهای مشخص، انجام و نتایج ثبت و در صورت لزوم اقدامات کنترلی مناسب به عمل می آید. از جمله فاکتورهای اندازه گیری میزان BOD,COD بوده که کمتر از استاندارد مجاز هستند.

سیستم تصفیه فاضلاب این شرکت از نوع سیستم هوا دهی عمیق است و دارای مخازن هوادهی، بخش لجن فعال و مخازن هاضم لجن و کلر زنی و سیستم خروجی می باشد.

از آب تصفیه شده خروجی از این سامانه، جهت آبیاری فضای سبز استفاده و از این طریق در مصرف آب کارخانه صرفه جوئی می گردد.

جهت حفاظت از سیستم آبهای زیر زمینی از سال 2013 استفاده از آجرهای بدون کروم بجای آجرهای کروم دار در کارخانه سیمان ممتازان شروع شده است.

لازم به ذکر است طبق بررسيها و آزمايشات بعمل آمده ثابت شده كه كروميت در استخراج معدن، هنگام توليد نسوز و حتي پس از مصرف در صنايعي مثل مس و ... هيچ مشكلي نداشته و كروم موجود همواره به شكل كروم سه ظرفيتي است اما اين كروميت پس از استفاده در كوره هاي سيمان، به كروم شش ظرفيتي تبديل مي شود كه بواسطه حلاليت بسيار بالا در آب، به شدت آلوده كننده آبهاي زيرزميني بوده و مي تواند باعث بيماري هاي متفاوت انساني گردد. اگر يك آجر منيزيا – كروميتي فقط با 5/4 در صد وزني كروميت در نظر گرفته شود، منبع حداقل 2/0 درصد وزني كروم شش ظرفيتي خواهد بود. هر متر رينگ از آجرهاي نسوز باطله در يك كوره با قطر 4 متر حدود 7 تن وزن دارد، پس به ازاي تنها يك متر رينگ، 5.6 كيلوگرم كروم شش ظرفيتي ايجاد خواهد شد. مقدار سمي بودن اين ماده آنچنان بالاست كه در اروپا و آمريكا، براي مقدار كروم در آب آشاميدني استاندارد در نظر گرفته شده است .

ضمنا آب شرب و مصرفی کارخانه نیز طبق دستورالعملهای مربوطه دائما تحت پایش و کنترل قرار می گیرد.

3- پسماندها:

در این بخش با توجه به ماهیت پسماندها و ضایعات موجود فرآیندها، نحوه شناسایی و تفکیک آنها طبق دستورالعملها و فرمهای مربوط تعیین و سپس حجم پسماندها بر اساس دوره های مصرف و مقایسه با آمارهای قبلی مشخص و بر اساس حجم و نوع ضایعات به تفکیک جمع آوری می گردند.

به این منظور ظرفهای زباله مخصوص مواد غذایی به رنگ قرمز ـ مواد پلاستیکی به رنگ سبز، کاغذ و مقوا به رنگ آبی، مواد فلزی و شیشه ای به رنگ نقره ای و مواد عفونی و شیمیائی به رنگ زرد مشخص، و در محلهای مناسب و مورد نظر نصب گردیده است. وسایل لازم جهت جمع آوری این گونه پسماندها نیز شناسایی و در محلهای مزبور، نصب شده است.

در بخش مربوط به زباله های عفونی واحد بهداری، با توجه به حجم اندک آنها، ابتدا اقلام فوق توسط دستگاه اتو کلاو استریل گردیده و سپس در پلاستیکهای زرد رنگ جمع آوری و روزانه از کارخانه خارج می شود.

4-  آلودگی خاک

طبق قوانین و مقررات محیط زیست ایران، از ریزش روغن و گریس روی زمین که باعث آلودگی خاک می گردد بایستی جداً خودداری و در صورت نشتی و یا ریزش مواد آلوده کننده زیست محیطی از سینی گذاری استفاده گردد. در این رابطه ضمن آموزشهای داده شده، اپراتورهای قسمتهای مختلف کارخانه در صورت رویت هر گونه ریزش روغن گریس از قسمتهای مختلف دستگاهها ضمن سینی گذاری سریعاً به واحد مکانیک جهت رفع نقص اطلاع می دهند. پسماند دستمالهای آغشته به روغن و گریس نیز در محل های مخصوص جمع آوری می گردد.

5-آلودگی صوتی:

از جمله تاثیرات منفی که صدا به عنوان آلودگی بر سلامتی انسان دارد می توان به صدمات وارده به دستگاه شنوائی و بینایی، اثر بر سیستم تعادلی (گیجی، تهوع، اختلال در راه رفتن)، اثرات عصبی، اختلال در خواب و اثرات روانی اشاره نمود. از سایر اثرات می توان افزایش ضربان قلب، فشار خون و تنفس را نام برد که بر عملکرد دستگاهای بدن اثر نامطلوب دارد.

واحد اندازه گیری صوت بر حسب دسی بل بوده ومیزان مجاز صدا در هشت ساعت کار بر اساس استاندارد 85 دسی بل می باشد.

محدوده های صوت عبارتند از: محدوده ایمن کمتر از 65دسی بل، محدوده احتیاط بین 65 تا 85 دسی بل، محدوده خطر بالاتر از 85 دسی بل.

چکیده نتایج آزمون آلودگی صوتی که سال جاری انجام گردیده در پیوست شماره 3 قابل ملاحظه است و نمایانگر تحت کنترل بودن وضعیت می باشد.

6-  فضای سبز

اهمیت فضای سبز مقوله ای نیست که نیاز به توضیح داشته باشد. شرکت سیمان ممتازان در حال حاضر با پوشش دادن حدود 43 هکتار فضای سبز از نوع درختان زینتی و کاشت 13000 اصله درخت در جهت کاهش آلودگی زیست محیطی و با طراوت نمودن محیط کاری خود اقدام نموده است.

در انتخاب درختان با توجه به شرایط اقلیمی سعی شده از درختانی استفاده گردد که نیاز کمی به آب داشته که درختان برگ سوزنی از جمله آنها می باشند.

7-  بهینه سازی مصرف انرژی و استفاده از سوخت پاک

به دلیل اهمیت استفاده از سوختهای غیر فسیلی در جهت پاکسازی هوا، تاکنون در جهان استفاده از انرژیهای نظیر باد، آب، زمین گرمایی (هیدرو ترمال) و خورشیدی مورد توجه قرارگرفته که با توجه به محدودیتهای پیش رو تاکنون نتوانسته اند به صورت فراگیر، جایگزین سوختهای فسیلی گردند.

شرکت سیمان ممتازان در این راستا، با راه اندازی دو عدد سلول خورشیدی جهت روشنایی محوطه کارخانه و هم چنین نصب و راه اندازی 4 دستگاه آب گرم کن خورشیدی برای گرم کردن آب مصرفی واحدهای اداری و رفاهی خود، گامی هر چند کوچک اما مهم در این زمینه برداشته است.

این امر باعث تولید حدود 30000Kwh برق در سال گذشته گردیده و نهایتاً باعث عدم استفاده از  m3 28500  گاز شده است. لازم به ذکر است که در زمینه بهینه سازی مصارف انرژی اقدامات اساسی در این شرکت انجام پذیرفته که نتایج آن در قسمت انرژی وب سایت قابل مشاهده می باشد.

8-برنامه های آتی:

ضمن کنترل و پایش و حفاظت از برنامه های موجود جهت حفظ  محیط زیست، این شرکت سعی در بهبود و توسعه مداوم آن داشته و از موارد جدید در این راستا استقبال می نماید.

ضمناً با راه اندازی سیستم اتوماسیون اداری و کاهش مصرف کاغذ و جوهر پرینتر از آلودگی ناشی از بقایای لوازم مربوط به مکاتبات کاسته شده است.

همچنین به جهت حفظ نسل گونه های حیوانات وحشی در کوهای اطراف و نزدیک معدن کارخانه، آبشخورهای متعددی تعبیه گردیده تا کمترین آسیب به محیط زیست این جانداران وارد گردد.

سخن انتهایی:

همان گونه که ذکر شد، در این شرکت اکثر خطرات ایمنی و جنبه های زیست محیطی که بایستی تحت کنترل باشند شناسایی و ارزیابی و ثبت و نگهداری آنها در جهت بهبود عملکرد سیستم و حصول اطمینان از انطباق با خط مشی شرکت در دستور کار قرار دارد.

شناسایی جنبه های زیست محیطی که در هر واحد توسط کمیته های مربوط شناسایی شده اند در فرمهای مربوطه ثبت، طبقه بندی و امتیازدهی می گردند و تا کنون حدود 2000 جنبه شناسایی شده است.

نیل به اهداف والای حفاظت از محیط زیست و گسترش و توسعه محیط سازگار با طبیعت، در کنار تولید صنعتی، شرکت سیمان ممتازان را به عنوان یکی از صنایع سبز و پاک کشور معرفی نموده تا جائی که در سال 1389 به عنوان صنعت سبز برتر کشور، از سوی سازمان حفاظت از محیط زیست انتخاب گردیده است.

در کنار دریافت لوح صنعت سبز، این شرکت از سال 1386 یعنی از همان اوایل راه اندازی موفق به دریافت گواهینامه ISO14000 گردیده که حاکی از تلاش مدیریت و کلیه پرسنل آن در جهت داشتن فضایی سالم و به دور از آلودگی در محیط صنعتی می باشد.

payesh Page 1

 

 

دوشنبه, 09 مرداد 1391 ساعت 08:34

پایش محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان

نوشته شده توسط

واحد محیط زیست کارخانه سیمان ممتازان

در راستای اخذ لوح صنعت سبز از سازمان محیط زیست کشور در سال    1390سیمان ممتازان و مدیریت مجموعه به جهت جلوگیری از آسیب به اقلیم منطقه با وجود قرار گیری روستاها، شهرکهای صنعتی در اطراف کارخانه ، صیانت نیروی انسانی شاغل و جلوگیری از هدر رفتن مواد خام از خروجی ها ( اگزوزها ) همواره در حال کنترل ، پایش و آنالیز خروجی ها بوده و می باشد و این امر میسر نمی شود مگر با همکاری واحدهای اجرایی در کارخانه شامل کنترل و بازرسی های مکرر روزانه از سیستم الکتروفیلترها ، بگ فیلترها ، تعویض و تعمیر  به موقع تجهیزات دارای نقص و آنالیز گازها و گرد و غبار های خروجی از طریق همکاری و انعقاد قرار داد با شرکتهای مورد تایید و معتمد سازمانهای ذیربط ( وزارت بهداشت و درمان ، سازمان محیط زیست کشور ) که اقدام به اندازه گیری و پایش دوره ای بصورت سه ماهه و سالیانه از تجهیزات کارخانه نموده است .

شرکت سیمان ممتازان با توجه به خرید تکنولوژی روز اروپا نیازمند به همکاری صمیمانه و دلسوزانه همکاران مجموعه می باشد و با وجود پیاده سازی سیستم های استاندارد IMS  شامل   ISO 9001-2008  کنترل کیفیت محصول  ،  ISO             14001-2004    محیط زیست ، OHSAS 18001-2007  ایمنی و بهداشت شغلی کارکنان وISO 17025  و ... از آکادمی توف نورد آلمان همواره در صدد بهینه سازی سیستم و پایش های مکرر بوده و می باشد که این امر از طریق بازرسی های روزانه ، هفتگی و ماهیانه واحدهای ایمنی ، بهداشت و محیط زیست از دپارتمانها و پیگیری موارد نقص رویت شده  می باشد که در برخی موارد در صورت نیاز به اعمال هزینه و یا تصمیم گیری و اقدامات مهندسی در جلسات اختصاص یافته به این موضوع ، پیگیری و دستور کار صادر می گردد تا شاهد ایجاد محیطی سالم و ایمن برای مجموعه و کارکنان و منطقه باشیم و این موارد کمک نموده تا همواره آنالیزها و اندازه گیری های انجام یافته در زیر رنج استانداردهای ملی و اروپایی بوده و باشد و این موضوع تا آنجایی پیش رفته که برخی اوقات همسایگان مجاور کارخانه و یا افراد عبوری از جاده مجاور کارخانه اعلام می نمایند که آیا خط تولید کارخانه سیمان متوقف است که در پاسخ اعلام می گردد خط تولید بصورت 24 ساعته در حال تولید است در جواب می فرمایند ما که از دودکش گرد و غبار یا به اصطلاح عوام دودی نمی بینیم که در اینجا پاسخ داده می شود تمام سیستم تحت کنترل و نظارت می باشد تا هیچ زمان تجهیزی از مدار خارج یا غیرفعال نگردد تا ایجاد آلودگی و عامل آسیب به نیروی انسانی شاغل و همسایگان مجاور گردد .

و با توجه به بروز بودن تکنولوژی این کارخانه در صدد راه اندازی سیستم آنلاین آنالایز می باشد که بصورت آنلاین خروجی ها در سایت کارخانه قرار گیرد و این مورد با وجود اعمال هزینه های بسیار بالا بزودی محقق می گردد و درحال حاضر تجهیز فوق خریداری و در حال راه اندازی می باشد و قابل توجه می باشد نصب و راه ندازی تجهیز فوق به دست توانای همکاران این مجموعه در واحد برق و کنترل بوده و پایش و کنترل تجهیز توسط واحد ایمنی ، محیط زیست  تحت کنترل قرار خواهد گرفت .

امید است سیمان ممتازان با شعار صنعت سبز و دوست دار محیط زیست همواره در جهت تولید و بالندگی این مرز و بوم از هیچ تلاشی فروگذاری ننماید .

 

payesh

 

 

درباره شرکت

شرکت سیمان ممتازان (سهامی عام) به شماره ثبت 5416 و ظرفیت تولید 3300 تن کلینکر در روز (معادل یک میلیون تن در سال) با هدف تولید سیمان مورد نیاز استان و کشور و اشتغال زایی در سطح استان کرمان، تاسیس شده است.

پس از مطالعات امکان پذیری فنی، مالی و اقتصادی، شرکت تحت شماره ثبت 5416 درسال 1381 تاسیس و کارخانه در زمینی به مساحت 82 هکتار در 40 کیلومتری شمال غرب کرمان دایر شده است.

    Rss icon  mail icon