wrapper

 فیلترهای الکترو استاتیک

در کارخانه سیمان ممتازان 36 عدد بگ فیلتر و دو الکترو فیلتر بکار گرفته شده است که یکی از آنها در خروجی پیش گرم کن و دیگری در خروجی گریت کولر با مشخصات زیر می باشند:index01

مشخصات الکتروفیلتر مسیر گازهای خروجی پیش گرم کن:

طراحی: شرکت GRIIN

  1-1

      1-2

    1-3

1-4

توان مصرفی فن فیلتر :  500kW   

مشخصات الکترو فیلتر مسیر گازهای خروجی گریت:

ظرفیت گاز ورودی:173,210Nm3

261°C:دمای گاز ورودی

 25 g/Nm3:میزان غبارگاز ورودی

00.5  g/Nm3 :میزان غباز گاز خروجی

توان مصرفی فن فیلتر:370kW 

سیلوهای کلینکر

شرکت طراح: AUMUND

تعداد سیلو: 3 (شامل یک سیلو By pass که قابلیت تخلیه کلینکر و انبار سازی دارد و دو سیلوی اصلی)


 3,000 ton:Bypassظرفیت سیلوی

4,500m3 : Bypassحجم سیلوی

23,523m3 :حجم سیلوی سیلوهای اصلی

ظرفیت سیلوهای اصلی: 22,000ton

درباره شرکت

شرکت سیمان ممتازان (سهامی عام) به شماره ثبت 5416 و ظرفیت تولید 3300 تن کلینکر در روز (معادل یک میلیون تن در سال) با هدف تولید سیمان مورد نیاز استان و کشور و اشتغال زایی در سطح استان کرمان، تاسیس شده است.

پس از مطالعات امکان پذیری فنی، مالی و اقتصادی، شرکت تحت شماره ثبت 5416 درسال 1381 تاسیس و کارخانه در زمینی به مساحت 82 هکتار در 40 کیلومتری شمال غرب کرمان دایر شده است.

    Rss icon  mail icon